36.-Sin-titulo

Z. B. Teodorovich (2021), “O LOGOSE W PISMACH FILONA Z ALEKSANDRII: EWOLUCJA TEMATYKI O LOGOSIE WEDŁUG DOKTRYNY METAFIZYCZNEJ FILONA W STAROŻYTNEJ FILOZOFII GRECKIEJ”, Colloquium-Journal (No. 1 (88)). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 26-32

11 marzo, 2021

Teodorovich, Z. B. (2021). “O LOGOSE W PISMACH FILONA Z ALEKSANDRII: EWOLUCJA TEMATYKI O LOGOSIE WEDŁUG DOKTRYNY METAFIZYCZNEJ FILONA W STAROŻYTNEJ FILOZOFII GRECKIEJ” (= “The Valuation of the Logos in Philo of Alexandria: The Evolution of Theme of the Logos in Philo Pursuant to the Metaphysical Studies of Ancient Greeks Philosophy”). In Colloquium-Journal (No. 1 (88)). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 26-32. DOI: 10.24412/2520-2480-2021-188-26-32