Mateusz Wyrzykowski (2023), “Proces nawrócenia się Abrahama w interpretacji Filona z Aleksandrii”. Warszawskie Studia Teologiczne, 36(2)

15 marzo, 2024

Wyrzykowski, M. (2023). “Proces nawrócenia się Abrahama w interpretacji Filona z Aleksandrii”. Warszawskie Studia Teologiczne36(2), 128-141. DOI: 10.30439/WST.2023.2.7